Chi tiết SẢN PHẨM

Phần mềm quản lý Bán Hàng


0975. 033.619 - 0913. 651.619
7h - 20h
Mô tả vắn tắt
Phần mềm quản lý Bán Hàng, áp dụng cho các đại lý cấp 1, cấp 2, cửa hàng buôn bán mặt hàng điện.

Phần mềm quản lý Bán Hàng, áp dụng cho các đại lý cấp 1, cấp 2, cửa hàng buôn bán mặt hàng điện.

I. LINK DEMO SẢN PHẨM

1. Đường dẫnhttps://banhangonline.songkon.com.vn/

2. Tên đăng nhập: admin

3. Mật khẩu: 123456

II. CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

A. HỆ THỐNG

1. Thiết lập Thông số

2. Thông tin cửa hàng

3. Nhóm tính năng

4. Tính năng

5. Quản trị hệ thống

6. Nhóm quyền

7. Phân quyền sử dụng

8. Thay đổi mật khẩu

9. Lịch sử truy cập

B. KHÁCH HÀNG

1. Khu vực khách hàng

2. Thông tin khách hàng

C. HÀNG HÓA

1. Chiết khấu

2. Đơn vị tính

3. Nhóm hàng hóa

4. Loại hàng hóa

5. Hàng hóa

D. NHẬP HÀNG

1. Kho hàng

2. Nhập hàng vào kho

3. Trả hàng nhập

4. Chuyển kho

5. Chi tiết chuyển kho

E. BÁN HÀNG

1. Thiết lập giá

2. Bán hàng

3. Đơn hàng

4. Trả hàng

F. SỔ QUỸ

1. Sổ quỹ tiền mặt

G. BÁO CÁO

1. Bán hàng theo thời gian

2. Bán hàng theo hàng hóa

3. Nhập hàng theo hàng hóa

4. Bán hàng theo khách hàng

5. Nhập hàng theo nhà cung cấp

6. Bán hàng theo Nhân viên

7. Báo cáo Xuất - Nhập - Tồn

8. Báo cáo doanh số bán hàng

9. Trả hàng nhà cung cấp

III. HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Điện thoại: 0975. 033. 619 - 0913. 651. 619

- Zalo0975. 033. 619