Chi tiết SẢN PHẨM

Phần mềm quản lý dữ liệu cơ quan điều tra


0975. 033.619 - 0913. 651.619
7h - 20h
Mô tả vắn tắt
Phần mềm quản lý dữ liệu cơ quan điều tra

I. CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

1. HỆ THỐNG

Nhóm tính năng

Tính năng

Quản trị hệ thống

Sao lưu và phục hồi dữ liệu

2. DANH MỤC

Dan tộc

Tôn giáo

Loại thông tin

Kết quả xử lý

Tội danh.

Biện pháp ngăn chặn.

Nơi xảy ra. 

Tổ chức/Cá nhân. 

Nguồn nhận

3. NHẬP LIỆU

-  Phiếu tiếp nhận thông tin.

-  Khởi tố bị can

4. TÌM KIẾM 

Tìm kiếm theo tiếp nhận vụ án.

Tìm kiếm theo Khởi tố bị can.

5. BÁO CÁO

Báo cáo tiếp nhận thông tin

- Báo cáo theo khởi tố

II. MỘT SỐ GIAO DIỆN CỦA PHẦN MỀM

1. Giao diện Quản trị người dùng:


2. Giao diện Danh sách tiếp nhận thông tin:


3. Giao diện Danh sách khởi tố bị can:

3.1. Thêm thông tin khởi tố


3.2. Thêm bị can bị khởi tố


3.3. Áp dụng biện pháp ngăn chặn


4. Giao diện Tìm kiếm

4.1. Tìm kiếm theo tiếp nhận thông tin


4.2. Tìm kiếm theo khởi tố bị can


5. Báo Cáo

Báo cáo tiếp nhận thông tin


Hiển thị nội dung báo cáoBáo cáo theo khởi tố


Hiển thị nội dung báo cáo


III. VIDEO PHẦN MỀM

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Điện thoại: 0975. 033. 619 - 0913. 651. 619
  • Zalo: 0975. 033. 619